Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonile ning kaebuste esitamise vormi kaudu saab esitada küsimusi ka seakatku kohta

Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonile, mille number on 605 4750, võib esitada lisaks vihjetele ka küsimusi sigade Aafrika katku ja sigade klassikalise katku kohta. Automaatvastajale laekunud küsimused salvestatakse ning registreeritakse. Peale kõne registreerimist suunatakse küsimus vastamiseks vastava ala spetsialistile, kes vastab küsimuse esitajale esimesel võimalusel.

Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel asuva kaebuste esitamise vormi kaudu saab ka sarnaselt vihjetelefonile esitada küsimusi sigade katkude kohta, kuid kirjalikult. Laekunud küsimused registreeritakse ning peale seda suunatakse vastamiseks erialaspetsialistile. Vastus saadetakse küsija poolt jäetud kontaktaadressile esimesel võimalusel.

Web by OK Interactive