Hiiu maakond tunnistati loomsete kõrvalsaaduste kõrvaldamiseks kõrvaliseks piirkonnaks

  

14. juunil 2012. a tunnistas Veterinaar- ja Toiduamet oma otsusega Hiiu maakonna loomsete kõrvalsaaduste muul viisil kõrvaldamiseks kõrvaliseks piirkonnaks.

 

Otsuse alusel võib Hiiumaal ja Hiiu maakonda kuuluvatel teistel saartel tekkivaid loomseid kõrvalsaadusi (sealhulgas surnud ja hukatud loomade korjuseid) kõrvaldada matmise teel selleks spetsiaalselt rajatud matmispaigas.

 

Matmispaigas ei ole lubatud matta transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (edaspidi TSE) kahtluse või kinnitusega loomadelt saadud materjali. Samuti ei tohi matta TSE uurimisele kuuluvatelt mäletsejalistelt (kits, lammas, veis) saadud loomseid kõrvalsaadusi enne, kui laboratoorse testiga on kinnitatud TSE puudumine.

Web by OK Interactive