Uudised ja teated
Sigade Aafrika katku leiud kodusigadel (Täiendatud 31.07.2015)
31-07-2015 - 31. juulil diagnoositi sigade Aafrika katk kodusigadel Valgamaal Taheva vallas väikemajapidamises, kus peeti 3 siga - kõik sead hukatakse, korjused hävitatakse.30. juulil diagnoositi sigade Aafrika katk kodusigadel: Tartumaal Puhja vallas seafarmis, kus peeti 1186 siga - kõik sead hukatakse, korjused h& ... »»»

Sigade Aafrika katku leiud metssigadel (Täiendatud 31.07.2015)
31-07-2015 - Ajavahemikul 28. - 31. juuli diagnoositi sigade Aafrika katk varasemalt taudistunud alalt: Tartumaal (taudistunud ala nr 8) kuuel leitud metsseal; Valgamaal (taudistunud ala nr 1) ühel kütitud ja (taudistunud ala nr 4) neljal leitu ... »»»

Tungiv soovitus seapidajatele!
30-07-2015 - Veterinaar- ja Toiduamet soovitab kodusigadega kokkupuutuvatel isikutel tungivalt vältida metsas seenel ja marjul käimist ning jahipidamist. Välistada tuleb ka koerte ja kasside pääs lauta. „Lisaks loomatauditõrje seaduses s&au ... »»»

Viljandimaal- ja Valgamaal avastati kolmes seafarmis sigade Aafrika katk
21-07-2015 - Veterinaar- ja Toiduamet tuvastas kahes Viljandimaa ja ühes Valgamaa seafarmis sigade Aafrika katku tekitaja. Taudipunktis kehtestatakse karantiin, kõigi kolme farmi sead hukatakse ning seejärel farmid desinfitseeritakse.  Viljandimaal Kolga-Jaani ... »»»

Olulised juhtnöörid ennetamaks toidust tulenevaid riske
05-06-2015 - - Soojal suvepäeval järgige hoolega toitude säilitamistingimusi, kuna levinumatele toidumikroobidele on  soe temperatuur hea kasvulava.- Kui toote pakendil on ära toodud toote säilitamistingimused, siis tuleb neist säilitamistingimustest kinn ... »»»

Web by OK Interactive