Uudised ja teated
Sigade Aafrika katku leiud metssigadel seisuga 22. november 2017
22-11-2017 - Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonile 605 4750.Ajavahemikul ... »»»

Alates 1. detsembrist muutub kutselise kalapüügi korraldus
21-11-2017 - Alates 1. detsembrist 2017 viiakse kutselise kalapüügilubade andmise ja püügiandmete kogumisega ning kalalaevaregistris kalalaevade registreerimise ja kustutamisega seonduv tehniline töö Maaeluministeeriumist ministeeriumi valitsemisalas olevasse Veterinaar- ja Toiduametisse (VTA).Maaeluminis ... »»»

Eesti kanamunad on fiproniilivabad
20-11-2017 - Seoses Euroopa kanamunadest leitud pestitsiidi fiproniiliga tellis Veterinaar- ja Toiduamet laborianalüüsid võimaliku fiproniili sisalduse kohta viieteistkümne kodumaise munatootja, sealhulgas seitsme mahefarmeri kanamunade osas. Mitte ühestki proovist keelatud pestitsiidi fiproniili ega ka teisi keelatud aineid ei tuv ... »»»

Veterinaar- ja Toiduamet kavandab antibiootikumiresistentsuse leviku piiramiseks​ täiendavaid abinõusid
17-11-2017 - Kevadel Maaeluministeeriumis vastuvõetud mikroobide antibiootikumiresistentsuse vähendamise tegevuskava esimesed tegevused on käivitunud. Kui praegu on Ravimiameti kaudu olemas statistika ainult veterinaarravimite müügi kohta, siis tegev ... »»»

Veterinaar- ja Toiduamet teatab kohvitopside tagasikutsumisest
15-11-2017 - Veterinaar- ja Toiduametini on jõudnud läbi Euroopa Liidu toidu ja sööda kiirhoiatussüsteemi RASFF ohuteade, et Euroopa Liidu siseturule on jõudnud lubatust kõrgema formaldehüüdi ja melamiini sisaldusega plastkaantega kohvitopsid. Eestis müüdi tooteid kauplustes Apelsin. ... »»»

Web by OK Interactive