Uudised ja teated
Veterinaar- ja Toiduamet juhib kõikide seakasvatajate tähelepanu, et seoses jätkuva sigade Aafrika katku ohuga peab alates 01.05.2015 a rakendama täiendavaid bioohutusnõudeid
17-04-2015 - Alates 01.05.15 a jõustub põllumajandusministri 23.11. 2004 määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri“ muudatus, millega kehtestatakse mitmeid täiendavaid meetmeid sigade Aafr ... »»»

Sigade Aafrika katku leiud metssigadel (Täiendatud 15.04.2015)
15-04-2015 - 15. aprillil diagnoositi sigade Aafrika katk Valgamaal Puka vallas ühel leitud metsseal. Metssea leiukoha ümber jääval 200-ruutkilomeetri suurusel alal asuvale kolmele seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused. Puka valla metssea leiukoht on sigade Aafrika katku ... »»»

Täna tähistatakse ülemaailmset toiduohutusele pühendatud päeva
07-04-2015 - Täna, 7. aprillil tähistatakse kogu maailmas WHO (Maailma Terviseorganisatsiooni) eestvedamisel maailma tervisepäeva raames toiduohutuse päeva, et tõsta tarbijate teadlikkust võimalikest toiduga seotud riskidest. ... »»»

Sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha päritoluriigi või lähtekoha esitamine
26-02-2015 - Alates 01.04.2015 kohaldub Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1337/2013, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 kohaldami ... »»»

OIE korraldab Tallinnas sigade Aafrika katku regionaalnõupidamise
05-02-2015 - Maailma Loomatervishoiuorganisatsioon (OIE) korraldab 11. – 12. veebruaril 2015. aastal Tallinnas Baltimaade ja Ida-Euroopa sigade Aafrika katku ekspertide grupi teise regionaalnõupidamise.Osalevad eksperdid Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, Poolast, Leedust, Lät ... »»»

Web by OK Interactive