Uudised ja teated
Seoses uute sigade Aafrika katku puhangute kahtlusega Leedu Vabariigis on alates 24.07.14 keelatud Leedu päritolu sealiha ja seda sisaldavate toodete sissevedu Eestisse (Täiendatud 28. juulil 2014)
28-07-2014 - Seoses kahtlusega, et Leedu Vabariigi territooriumil on sigade Aafrika katk levinud aladele, kus puudusid varem kehtestatud kaitsemeetmed sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks, on ettevaatusabinõuna alates 24.07.14 keelatud Leed ... »»»

26. juunil diagnoositi sigade Aafrika katk Läti Vabariigi territooriumil (Täiendatud 28. juulil 2014)
28-07-2014 - 26. juunil diagnoositi sigade Aafrika katk Lätis. Haigus on diagnoositud kolmel metsseal ja ka kolmel koduseal Valgevenega piirnevatel aladel. Mõlemad haiguspuhangud asuvad piirkonnas, mille suhtes olid juba varasemalt  kehtestatud loomatervishoiualased piirangud seoses sigade klassikalise katku diagno ... »»»

Kehtiva veterinaararsti tegevusloa ümbervormistamine kutsetegevuse loaks on alates 1. juulist 2014 riigilõivuvaba
24-07-2014 - Alates 1. juulist 2014. aastast peab veterinaararstil olema veterinaarpraksisega tegelemiseks kutsetegevuse luba, kusjuures kutsetegevuse luba antakse tähtajatult.  Enne nimetatud kuupäeva oli selleks dokumendiks kuni viieks aastaks väljastatav veterinaararsti tegevusluba. ... »»»

Põllumajandusvaldkonna taotluste esitamine koondub ühtsesse kliendiportaali
16-07-2014 - 1. juulist käivitus Põllumajandusministeeriumi kliendiportaal, mille abil saab esitada riigile põllumajandusvaldkonna teatisi, taotlusi ja avaldusi.Põllumajandus- ja toiduvaldkonnas tegutsevate ettevõtete ja eraisikute suhtlus riigiga muutub lihtsam ... »»»

Melamiinplastist kausside tagasikutsumine
16-07-2014 - Veterinaar- ja Toiduamet teavitab, et toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete järelevalve käigus võetud toote (melamiinplastist kauss) analüüsimisel leiti, et tootest eritub toitu liiga suures koguses formaldehüüdi*. Liiga kõrge formaldehüüdi migratsioon too ... »»»

Web by OK Interactive