Uudised ja teated
Sigade Aafrika katku leiud metssigadel (Täiendatud 24.11.2015)
24-11-2015 - Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonile 605 4750.Ajavahemikul 17. - 23. november diagnoositi sigade Aafrika katk 50 metsseal ... »»»

Torma piirkonna põhja- ja pinnavee näitajad on stabiilsed
18-11-2015 - Seakatku tõttu hukatud sigade matmispaiga ümbruses Torma vallas püsivad põhja- ja pinnavee näitajad stabiilsetena, kinnitab Veterinaar- ja Toiduameti poolt Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt tellitud seire.Torma matmispaiga kolmas seire (II järelseire) viidi läbi 19.-20. oktoobril 20 ... »»»

Võrumaa Veterinaarkeskuses muutus sigade Aafrika katku vereproovide vastuvõtmise aeg laupäeviti
06-11-2015 - Võrumaa Veterinaarkeskuses võetakse sigade Aafrika katku vereproove vastu laupäeviti kell 18 – 19.Muu informatsioon proovide võtmise ja saatmise kohta on leitav VTA kodulehel. ... »»»

Hiinasse eksportivate ettevõtete registreerimisest
30-10-2015 - Vastavalt Hiina pädeva asutuse (AQSIQ) poolt edastatud informatsioonile on kehtestatud nõue, mille kohaselt peab Hiina Rahvavabariiki eksportiv ettevõte end registreerima vastavas AQSIQ’u andmebaasis. Nõue kehtib nii eksportijale kui alates 01.10.2015 ka tootjale ( manufacturers ). Kui eksportija ning tootjaettev& ... »»»

Kolloidhõbeda- ja kulla kasutamine toidulisandites ei ole lubatud
22-10-2015 - Hõbedat ja kulda ei või toidulisandites kasutada, kuna nende ohutust ei ole tõendatud ja seetõttu ei ole neid lisatud toidulisandites mineraaltoitainetena lubatud ü ... »»»

Web by OK Interactive