Alkoholiregister

JUHEND - kuidas alustada alkoholi registreerimist

Vastavalt Alkoholiseadusele peab käideldav alkohol üldjuhul olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse.

Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatakse taotlus alkoholiregistri volitatud töötlejale (Põllumajandusministri 21.08.2002. a määrus nr 69 “Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõuded”). Alates 1.jaanuarist 2007 on registri volitatud töötleja Veterinaar- ja Toiduamet.

Taotlusi on võimalik esitada paberkandjal või riigiportaali eesti.ee kaudu.

Juhend e-teenuste kasutamise õiguste jagamiseks riigiportaalis on leitav: https://www.ria.ee/public/alkoholiregister-riigiportaali-juhend.pdf

Registrikande taotlusi võetakse vastu tööpäevadel kella 09.00-16.00. Kontaktandmed leiate siit.

Koos taotlusega peab alkoholiregistri volitatud töötlejale esitama:

* tarbijapakendis alkohoolse joogi puhul

  •           tarbijapakendis tootenäidise viina puhul
  •           volitatud labori väljastatud katseprotokolli
  •           alkohoolse joogi tarbijapakendil kasutatavate etikettide näidised või värvifotod
  •           imporditud alkoholi puhul tollideklaratsiooni originaali tootenäidise impordi kohta
  •           Eestisse toimetatud ühenduse alkoholi puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehe.

* tarbijapakendisse pakendamata alkohoolse joogi puhul

  •           volitatud labori väljastatud katseprotokolli
  •           imporditud alkoholi puhul tollideklaratsiooni
  •           Eestisse toimetatud ühenduse alkoholi puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehe.  

Registri volitatud töötleja otsustab alkoholi registrisse kandmise 10 tööpäeva jooksul alusdokumentide ja kohustuslikule esitamisele kuuluva materjali laekumise päevast arvates.

Registrikanne kehtib 5 aastat. Registrikande pikendamise kohta saate lugeda siit.

Alates 01.01.2015 on riikliku alkoholiregistri toimingute eest tasutavad riigilõivu määrad:

- alkoholi registrisse kandmise taotlemine 10 eurot

- registrikande kehtivuse pikendamine 4 eurot

 

Eestis teostavad alkoholianalüüse registrikande taotlemiseks:

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Kreutzwaldi 30, Tartu.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Kesklabor, Marja 4d, Tallinn.

 

Loetelu ametlikest asutustest ja laboratooriumidest, mille on heaks kiitnud või määranud kolmandad riigid eesmärgiga koostada dokumendid, mis peavad kaasnema iga ühendusse imporditava veinipartiiga (Komisjoni määruse (EÜ) nr 555/2008 artikkel 48)

Liikmesriikide nimetatud selliste laborite loetelu, mis on volitatud tegema ametlikke analüüse veinisektoris (Nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 artikkel 118)

 

Veini käitlev ettevõtja peab edastama riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale iga kuu 15. kuupäevaks aruande paberkandjal või elektrooniliselt tema poolt eelmisel kuul ekspordiks, hulgimüügiks või jaemüügiks suunatud veini kohta.

Failid:
Avaliku teenuse standard - alkoholi registreerimine ja veini aruandlus
Avaliku teenuse standard - alkoholi registreerimine ja veini aruandlus (по русскии)
Taotluste esitamine läbi riigiportaali eesti.ee

Web by OK Interactive