Info- ja juhendmaterjalid

Info viirusliku hemorraagilise septitseemia kohta (VHS) 

Kokkuvõte veeloomataudide tõrje eeskirjast (seireprogrammid ja taudivabadus)

Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse osakonna poolt välja antud trükised

Kalakasvatus. Perspektiivsed liigid


Web by OK Interactive