Kalad ja vähid (vesiviljelus)

Vesiviljelusest üldiselt

Loomapidaja ja ehitise registreerimise PRIA-s

Vesiviljelusettevõtte tunnustamine

Üldised ohutusmeetmed vesiviljelusettevõttes

Vesiviljelusloomade kohta arvestuse pidamine

Sööt ja söötmine

Kalade ja vähkide haigused

Ravimite arvestuse pidamine

Vesiviljelusloomade suurenenud suremusest teavitamine

Vesiviljelusloomadega liikumine/kauplemine Eestis ja Euroopa Liidus ning taudialase kategooria määramine

Vesiviljelusloomade eksport ja import

Surnud ja hukatud kalad/vähid ning vesivilejlusloomadelt saadud muud loomsed kõrvalsaadused

Ettevõtete loetelud

Info- ja juhendmaterjalid

Õigusaktid


Web by OK Interactive