Majandustegevusteate esitamine  

Vastavalt toiduseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 nõudele tuleb toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud materjale ja esemeid (edaspidi: TKM) valmistavatel (sh töötlevatel) ja turustavatel ettevõtetel esitada majandustegevusteade. Nõue hõlmab kõiki ettevõtteid, kes tegelevad TKM mistahes turustamisega või selle valmistamise või töötlemise mis tahes etapiga. Siia määratlusse kuuluvad näiteks:

 • tootmise lähteaineid valmistav ettevõte (nt graanulid, trükivärvid)
 • pooltooteid valmistav ettevõte (nt kiled)
 • tooteid vormiv ettevõte (sh lõikamine, voltimine)
 • tooteid valmistav ettevõte (nt karbid, kruusid, lõikelauad, voolikud)
 • lähteaineid, pooltooteid ja/või tooteid turustav ettevõte (hulgi ja jaemüük)
 • maaletooja või importija
 • jt.

Antud nõue ei laiene ettevõtetele, kellest tuleb teatada toiduseaduse § 7 lõike 1 punkti 1 kohaselt või kui ettevõttes peab toidu käitlemiseks olema tegevusluba toiduseaduse § 8 kohaselt. See tähendab, et nõue ei kohusta täiendavalt esitama majandustegevuseteadet juba toidu tootmise, töötlemise või turustamisega tegelevaid ettevõtteid, kellel on vastava tegevuse alusel esitatud majandustegevusteade või kes omavad tegevusluba.

Majandustegevusteate näidisvorm on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (toit-> üldine info -> dokumendivormid). Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava eesti.ee või Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Majandustegevusteate saab esitada:

 • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele;
 • notari kaudu.

NB! Alates 01. juulist 2014.a Majandustegevuse Registri (MTR) kaudu enam TKM käitlemisest teatada ei saa.

Juhul, kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda. Kui otsustatakse loobuda TKM käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTAd teavitama. Muudatustest ja TKM käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud teate esitamise viise.

Viimati muudetud 01.07.2014