Teavitamine  

Vastavalt toiduseaduse § 31 lg 3 nõudele tuleb toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud materjale ja esemeid (edaspidi: TKM) valmistavatel (sh töötlevatel) ja turustavatel ettevõttel esitada oma TKM-alase tegevuse kohta andmed Majandustegevuse Registris.

Nõue hõlmab kõiki ettevõtteid, kes tegelevad TKM mistahes turustamisega või selle valmistamise või töötlemise mis tahes etapiga. Siia määratlusse kuuluvad näiteks:

  • tootmise lähteaineid valmistav ettevõte (nt graanulid, trükivärvid)
  • pooltooteid valmistav ettevõte (nt kiled)
  • tooteid vormiv ettevõte (sh lõikamine, voltimine)
  • tooteid valmistav ettevõte (nt karbid, kruusid, lõikelauad, voolikud)
  • lähteaineid, pooltooteid ja/või tooteid turustav ettevõte (hulgi ja jaemüük)
  • maaletooja või importija
  • jt

 

Antud nõue ei laiene ettevõtetele, kellest tuleb teavitada toiduseaduse § 7 kohaselt või kes kuuluvad tunnustamisele toiduseaduse § 8 alusel. See tähendab, et nõue ei kohusta täiendavalt teavitama juba toidu tootmise, töötlemise või turustamisega tegelevaid ning vastava tegevuse alusel teavitatud või tunnustatud ettevõtteid.