Toidu käitlemisest teatamine / Tegevusloa taotlemine
Failid:
Jaemüügiettevõtte tegevusloa taotlus/majandustegevusteade
Jaemuugiettevõtte tegevusloa ja majandustegevusteate MUUTMINE
Toitlustusettevõtte tegevusloa taotlus ja majandustegevusteade
Toitlustusettevotte tegevusloa ja majandustegevusteate MUUTMINE
Teisaldatava ajutise toitlustus- ja jaemüügiettevõtte majandustegevusteade
Teisaldatava ja/või ajutise toitlustus- ja/või jaemüügiettevotte majandustegevusteate MUUTMINE
Hulgimüügiettevõtte tegevusloa taotlus ja majandustegevusteade
Hulgimüügiettevotte tegevusloa ja majandustegevusteate MUUTMINE
Toidu esmatootmise, valmistamise ja/või töötlemise ja/või pakendamise ettevõtte tegevusloa taotlus ja majandustegevusteade
Toidu esmatootmise/valmistamise/töötlemise/pakendamise ettevõtte tegevusloa ja majandustegevusteate MUUTMINE
Toiduveo ettevõtte majandustegevusteade
Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlemise majandustegevusteade
Toidu / toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlemise ettevõtte tegevuse lõpetamisest, peatamisest või peatatud tegevusega taasalust teatamine

Web by OK Interactive