Info- ja juhendmaterjalid

Kaupluse Hea Hüügieenitava Juhend

Failid:
Enesekontrolliplaani koostamise juhend ettevõtetele, kus müüakse pakendatud toitu, käideldakse toatemperatuuril hoitavat toitu ja/või valmistatakse/serveeritakse kuumasid jooke
Enesekontrolliplaani koostamise juhend jaemüügiettevõtetele
Enesekontrolliplaani koostamise juhend jaemüügiettevõtetele (по-русски)
Juhend jaemüügi ja/või toitlusettevõtte tegevusloa taotlusele lisatavate dokumentide koostamiseks
Juhend toidu käitlemisel kasutatava vee uurimiseks
Juhend loomsete kõrvalsaaduste käitlemiseks jaekaubandusettevõttes
Kuidas laadal toitu ohutult valmistada ja müüa
Nõuded värske puu- ja köögivilja müüjatele

Web by OK Interactive