Info- ja juhendmaterjalid

Kaupluse Hea Hüügieenitava Juhend

Failid:
Enesekontrolliplaani koostamise juhend ettevõtetele, kus müüakse pakendatud toitu, käideldakse toatemperatuuril hoitavat toitu ja/või valmistatakse/serveeritakse kuumasid jooke
Enesekontrolliplaani koostamise juhend jaemüügiettevõtetele
Enesekontrolliplaani koostamise juhend jaemüügiettevõtetele (по-русски)
Juhend jaemüügi ja/või toitlustamisega tegelevatele ettevõtetele tunnustamise dokumentatsiooni koostamiseks ja taotluse täitmiseks
Vesi toidukäitlemisettevõtte toiduohutussüsteemis
Juhend loomsete kõrvalsaaduste käitlemiseks jaekaubandusettevõttes

Web by OK Interactive