Seakatku tõkestamiseks on oluline täita bioohutuse alaseid nõudeid nii farmis kui metsas

16-02-2017 Seakatku leviku piiramiseks on Veterinaar- ja Toiduametil kavas märtsis kontrollida kõiki Eestis tegutsevaid seakasvatusi ning koostöös Keskkonnainspektsiooniga korraldada jä ... »»»
15-02-2017 Venemaa ametliku veebilehe andmetel on Eesti toiduainetööstuse ettevõtete ekspordiload taastatud
15-02-2017 Linnugrippi puudutav teave on leitav spetsiaalselt veebilehelt
15-02-2017 Sigade Aafrika katku leiud metssigadel 2017. aastal (Täiendatud 15.02.2017)
14-02-2017 Veterinaar- ja Toiduamet tutvustas Tallinna Loomaaiale linnugripi tõrjemeetmeid
13-02-2017 Venemaa kehtestas enamikule Euroopa Liidu toiduainetööstuse ettevõtetele ekspordikeelu
09-02-2017 Loomset päritolu toidu sisseveost Euroopa Liidu riikidest Veterinaar- ja toiduametit enam teavitama ei pea
08-02-2017 Läti suures seafarmis tuvastati taas sigade Aafrika katk
26-01-2017 Karusloomapidajad täidavad uusi rebaste pidamise nõudeid
24-01-2017 Hirvlaste kroonilise kurtumushaiguse leviku tõttu alustatakse seiret ka Eestis
Web by OK Interactive