RLTTK: Seakatku riskide vähendamiseks tuleb metssigade arvukus võimalikult kiiresti alla viia

28-06-2016 Veterinaar- ja Toiduametis (VTA) kogunes täna riiklik loomatauditõrje komisjon, kus põhiküsimusena arutati metsas leviva taudi tõkestamise võimalusi. Komisjon lei ... »»»
28-06-2016 Veterinaar- ja Toiduametis koguneb riiklik loomatauditõrje komisjon
28-06-2016 Euroopa Komisjon hindab järelevalvesüsteemi piimakäitlemisettevõtetes
28-06-2016 Vene inspektorid kontrollivad Eesti kalakäitlusettevõtete vastavust Tolliliidu nõuetele
28-06-2016 Sigade Aafrika katku leiud metssigadel 2016. aastal (Täiendatud 28.06.2016)
21-06-2016 Tartumaa farmis suri elektririkke tõttu 171 nuumsiga
10-06-2016 VTA vastus loomakaitsjatele: kontrollime rändtsirkustes loomade heaolu
09-06-2016 VTA tõstab õppusega valmisolekut uute võimalike seakatku puhangute likvideerimiseks
09-06-2016 Vitamiinide ja mineraalainete maksimaalsed kogused toidulisandites
01-06-2016 Teadlane: Bioturvalisus on ülioluline ka seakatkuvabades piirkondades
Web by OK Interactive