Meeldetuletuseks mesilastega ja mesindussaadustega kauplejatele

10-02-2016 Meemesilaste, kimalaste, mesinduse töötlemata kõrvalsaaduste, mesindustarvikute ja inimtoiduks ettenähtud kärjemee Eestisse toomine on endiselt keelatud seoses väikese ... »»»
08-02-2016 Sigade Aafrika katku leiud metssigadel 2016. aastal (Täiendatud 08.02.2016)
08-01-2016 Metssigade proovide vastu võtmine laupäeviti veterinaarkeskustes 2016. aastal
08-01-2016 Riskipiirkondades kütitud metssigade liha Eestist välja viia ei tohi
08-01-2016 Sigade Aafrika katku leiud metssigadel 2014 - 2015 (Täiendatud 8.1.2016)
07-01-2016 Meeldetuletus lamba- ja kitsepidajale
21-12-2015 Kutsetegevuse loaga veterinaararsti kaasabi loomatauditõrje toimingu tegemisel Viljandimaal
14-12-2015 Kutsetegevuse loaga veterinaararsti kaasabi loomatauditõrje toimingu tegemisel Võrumaal
14-12-2015 Kutsetegevuse loaga veterinaararsti kaasabi loomatauditõrje toimingu tegemisel Tartumaal
14-12-2015 Tartumaa Veterinaarkeskusel uus asukoht
Web by OK Interactive