Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu
Vastavalt Põllumajandusministri 28.02.2006. a määruse nr 28 „Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoodete väikesed tootekogused” § 1, peavad määruse lisas nimetatud kalandustoote märgistusel jaemüügi korral olema esitatud samas lisas toodud liigi eestikeelne tootenimetus. Nimetatud nõuet ei kohaldata kalandustoodete väikese tootekoguse suhtes.
 
 
Juhul kui määruse lisas puudub Teie ettevõtte poolt müüdava kalaliigi eestikeelne tootenimetus, palume teil sellest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit e-mailil
anne-ly.veetamm@vet.agri.ee et saaksime lisas puuduvad tootenimetused edastada Põllumajandusministeeriumile määruse lisa täiendamiseks. Edastatavad andmed peavad sisaldama kalaliigi ladinakeelset nimetust, inglise/saksakeelset nimetust ja eestikeelset tootenimetust mida soovitakse hakata kasutama.
 
Siia tuleb exeli tabel lisas puuduvatest tootenimetustest.

Web by OK Interactive