Riigilõivud

Riigilõivude kontonumbrid ja viitenumbrid
 
Riigilõivude tasumiseks on Veterinaar- ja Toiduametil nii SEB kui ka Swedbank kontonumber.
Riigilõivude tasumisel märkida saajaks Rahandusministeerium.
Viitenumber näitab, millist riigilõivu soovitakse tasuda. 
Tasudes riigilõivu kolmanda isiku eest, siis palun selgitusse märkida isiku või ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse.
 
Riigilõivu tasutakse riigilõivuseaduse § 235 - § 241 sätestatud määras.
 

a/a SEB a/a Swedbank
EE 89 1010 2200 3479 6011EE 93 2200 2210 2377 8606
  
ViitenumberRiigilõiv
2900082265mahepõllumajandus
2900082252söödaseadus
2900082278litsentsid ja load
2900082249alkoholiregistri toimingud


Web by OK Interactive