Täiendavate loomatauditõrje abinõude rakendamise muutmine seoses sigade Aafrika katku alase olukorraga Leedus ja Poolas

24-04-2014 Sigade Aafrika katk diagnoositi selle aasta jaanuaris metssigadel Leedu ja Poola territooriumitel. Hiljem pole uusi haiguspuhanguid avastatud.Seoses eeltooduga ei rakendu enam elusloomade veokitele 48 ... »»»
21-04-2014 Meeldetuletus mesinikele ja seapidajatele
18-02-2014 Lisaks Leedule on sigade Aafrika katk diagnoositud ka Poolas (uudist on täiendatud 20.02.2014)
24-01-2014 Leedus diagnoositi 24. jaanuaril sigade Aafrika katk metssigadel
03-01-2014 Meeldetuletus lamba- ja kitsepidajale
02-01-2014 Võrumaal vajatakse tegevusloaga veterinaararsti kaasabi marutaudivastasel vaktsineerimisel
20-12-2013 Ida-Virumaal vajatakse tegevusloaga veterinaararsti kaasabi marutaudivastasel vaktsineerimisel
20-12-2013 Veterinaar- ja Toiduamet soovib kõikidele koostööpartneritele rahulikke jõule ning kordaminekuid uueks aastaks!
18-12-2013 Tartumaal vajatakse tegevusloaga veterinaararsti kaasabi marutaudivastasel vaktsineerimisel
12-11-2013 Kanada hoiatab klooramfenikooli sisaldavate toodete eest
Web by OK Interactive