Põllumajandustooted ja toit

Geograafilise tähisega põllumajandustooted ja toit
 
Põllumajandustoodete ja toidu mitmekesistamiseks ja väärtustamaks kindla määratletud piirkonna päritolu eriliste omadustega tooteid, on Euroopa Liidus loodud geograafiliste tähiste kvaliteedimärkide süsteem. Registreeritud geograafilise tähisega tooted võib märgistada tähisega “kaitstud päritolunimetus”, “kaitstud geograafiline tähis”, “garanteeritud traditsiooniline eritunnus” või vastava ühenduse sümboliga. Alates 01.maist 2009 turule viidud toodetel on vastavate tähiste või sümbolite kasutamine kohustuslik.
 
Registreeritud geograafilistest tähistest tulenev kasu tarbijale:
 • toode pärineb kindlast piirkonnast;
 • toode omab kontrollitud kvaliteedi garantiid;
 • toode on valmistatud pikkade aastate jooksul omandatud traditsioonide ja retseptide alusel;
 • tootel on võrreldes teiste samalaadsete toodetega erilised omadused ja geograafilisest piirkonnast ja traditsioonidest tulenev maine;
 
Registreeritud geograafilisest tähisest tulenev kasu tootjale:
 • õiguslik kaitse imiteerimise vastu kogu Euroopa Liidu territooriumil;
 • tõsta toote mainet mujal Euroopa Liidus;
 • läbi teavituse suurendada toote läbimüüki;
 • müüa toodet kõrgema hinnaga;
 
Päritolunimetus 
 - põllumajandustoode või toit, mis kannab kindla piirkonna või koha nimetust ja vastab järgmistele tingimustele:
 • tooraine pärineb määratletud piirkonnast
 • kvaliteet ja omadused tulenevad määratletud geograafilisest keskkonnast koos sellele iseloomulike looduslike ja inimfaktoritega
 • tootmine, töötlemine ja valmistamine toimuvad määratletud geograafilises piirkonnas
 
Geograafiline tähis 
- põllumajandustoode või toit, mis kannab kindla piirkonna või koha nimetust ja vastab järgmistele tingimustele:
 • tooraine pärineb määratletud piirkonnast
 • kvaliteet ja omadused või maine tulenevad määratletud geograafilisest piirkonnast
 • tootmine ja/või töötlemine ja/või valmistamine toimuvad määratletud geograafilise piirkonnas
 
Garanteeritud traditsiooniline eritunnus 
- põllumajandustoode või toit, mis omab traditsioonilist eripära
 • erineb eripära tõttu teistest samalaadsetest toodetest
 • on samade traditsioonide järgi toodetud ühenduses vähemalt 25 aastat
 
Registreeritud kaitstud nimetused ning kaitse taotlusjärgus olevad nimetused on kantud elektroonilisse andmebaasi DOOR.
Registrit haldab ja ajakohastab Komisjon.
Registreerimist on võimalik taotleda rühmal, kes tegelevad ühe ja sama põllumajandustoote või toiduga. Rühma võivad kuuluda ka teised huvitatud isikud.
Informatsiooni registreerimistaotluste esitamise kohta saab Põllumajandusministeerium kodulehelt.
 
Vastava seadusandluse leiab Õigusaktide alt.

Web by OK Interactive