Jõgevamaa Veterinaarkeskus Tagasi
Ravila 10, 48306 Jõgeva
Tel/faks 77 20200
E-mail:
info.jogeva@vet.agri.ee
Vastuvõtuaeg : Iga kuu esimene esmaspäev 09:00-11:00

Jõgevamaa Veterinaarkeskuses töötavad peamiselt ametnikud. Teenistujatel, kes töötavad töölepingu alusel on nime taga märge (TL).
 
Veterinaarkeskuse juhataja ülesannetes
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 740 1208
Mob. 522 9588
E-mail:
anneli.kask@vet.agri.ee

Arbo Kepp
Juhataja asetäitja
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 77 20206
Mob. 53311393
E-mail:
arbo.kepp@vet.agri.ee
Tegevusala: loomatervis, loomakaitse

An˛elika Valgepea (TL)
Vanemspetsialist
Haridustase:
keskharidus
Tel. 77 20200
E-mail:
anzelika.valgepea@vet.agri.ee
Tegevusala: asjaajamine

Aleksei Lizin
Peaspetsialist
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 77 20205
Mob. 5184927
E-mail:
aleksei.lizin@vet.agri.ee
Tegevusala: liha-ja kalahügieen

Virve Muser
Vanemspetsialist
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 77 20204
Mob. 53264567
E-mail:
virve.muser@vet.agri.ee
Tegevusala: piima ja muna hügieen, saasteainete seire

Rita Mäemuru
Vanemspetsialist
Haridustase:
kõrgharidus (liha- ja piimasaaduste tehnoloogia)
Tel. 77 20202 Mob.
5827 8909
E-mail: rita.maemuru@vet.agri.ee
Tegevusala: mitteloomse toidu hügieen, mahepõllumajandus, toiduveod

Helve Tuulma
Vanemspetsialist
 
Haridustase:  kesk-eriharidus(sanitaar-velsker)
Tel. 77 20207
Mob. 5128205
E-mail: 
helve.tuulma@vet.agri.ee
Tegevusala : Toiduohutus (jaekaubandus ja toitlustuses)

Urmas Truuts
Peaspetsialist 
Haridustase:  kõrgharidus(veterinaaria)
Tel. 77 20203
Mob. 53264965
E-mail: 
urmas.truuts@vet.agri.ee
Tegevusala : Mitteloomse toidu hügieen, RASFF

Liivi Põldma
Vanemspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Mob. 5309 3913
E-mail:
liivi.poldma@vet.agri.ee
Tegevusala: liha- ja tapahügieen

Tiina Vilimäe
Vanemspetsialist
Haridustase:  kõrgharidus(veterinaaria)
Mob. 533 02365
E-mail: 
tiina.vilimae@vet.agri.ee
Tegevusala : Lihahügieen: paikne veterinaarteenistus OÜ Ankoed


Web by OK Interactive