Pärnumaa Veterinaarkeskus Tagasi

Haapsalu mnt 86, 80010  Pärnu
Tel. 44 71614
Faks 44 71610
E-mail:
info.prn@vet.agri.ee
Vastuvõtuaeg : Iga kuu esimesel esmaspäeval 10:00-13:00

Pärnumaa Veterinaarkeskuses töötavad peamiselt ametnikud. Teenistujatel, kes töötavad töölepinguga on nime taga märge (TL).

Raivo Mogilnõi
Juhataja
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 44 71611
Mob. 5168983
E-mail:
raivo.mogilnoi@vet.agri.ee

Riina Sibrits (TL)
Vanemspetsialist
Haridustase:
kõrgharidus (põllumajandusökonoomika)
Tel. 44 71614
E-mail:
riina.sibrits@vet.agri.ee
Tegevusala: asjaajamine

Ants Tiido
Vanemspetsialist
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 44 71 612
Mob. 53305972
E-mail:
ants.tiido@vet.agri.ee
Tegevusala: kalahügieen

Marve Reinsalu
Peaspetsialist
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 44 71616
Mob. 53305976
E-mail:
marve.reinsalu@vet.agri.ee
Tegevusala: piimahügieen

Ingrid Hall
Vanemspetsialist
Haridustase:
kõrgharidus (tehnoloog)
Tel. 44 71613
Mob. 53305978
E-mail:
ingrid.hall@vet.agri.ee
Tegevusala: mitteloomse toidu hügieen

Kalmer Saat
Vanemspetsialist
Haridustase:
kõrgharidus (tehnoloog)
Tel. 44 71613
Mob. 53305973
E-mail:
kalmer.saat@vet.agri.ee
Tegevusala: mitteloomse toidu hügieen

Aavo Aringo 
Peaspetsialist
Haridustase:
kõrgharidus (agronoom)
Tel. 4471619
Mob. 5128676
E-mail:
aavo.aringo@vet.agri.ee
Tegevusala: Loomasöötade järelvalve Pärnumaa, Viljandimaa, Läänemaa ja Saaremaa

Hans Sibrits
Peaspetsialist
Haridustase:
  kõrgharidus (veterinaaria)
Tel.
Mob. 526 9825
E-mail:
hans.sibrits@vet.agri.ee
Tegevusala: loomatervishoid

Imbi Kenk 
Vanemspetsialist
Haridustase:
  kõrgharidus (piimatehnoloogia)
Tel. 4471617
Mob. 53090877
E-mail:
imbi.kenk@vet.agri.ee
Tegevusala: toiduohutus (jaekaubandus ja toitlustus)

Kadri Toots 
Vanemspetsialist
Haridustase:
  kõrgharidus (konserveerimise tehnoloogia)
Tel. 4471618
Mob. 53020125
E-mail:
kadri.toots@vet.agri.ee
Tegevusala: toiduohutus (jaekaubandus ja toitlustus)

Siiri Merisaar
Vanemspetsialist
Haridustase:
keskeriharidus (toiduainete tehnoloogia)
Tel. 44 71618 
Mob. 53090610
E-mail: 
siiri.merisaar@vet.agri.ee   
Tegevusala: toiduohutus (jaekaubandus, toitlustus) 
toiduga kokkupuutuvate materjalide käitlemise järelevalve Pärnu, Viljandi ja Raplamaal

Anu Karuse 
Vanemspetsialist
Haridustase: keskeriharidus (toiduainete tehnoloogia)
Tel. 44 71617 
Mob. 53090654
E-mail: 
anu.karuse@vet.agri.ee 
Tegevusala: toiduohutus (jaekaubandus, toitlustus) 

Arma Hannus 
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (loomakasvatus)
Tel. 44 71619
Mob. 5215556
E-mail:
arma.hannus@vet.agri.ee
Tegevusala: aretustegevuse järelevalve Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiu maakonnas
Lisainfo: Aadress: Haapsalu mnt 86, 80010 Pärnu

Anna Järvelaid 
Peaspetsialist 
Haridustase:
 kõrgharidus (veterinaarmeditsiin)
Tel. 4 471 616 
Mob. 5269826
E-mail:
anna.jarvelaid@vet.agri.ee 
Tegevusala: liha-,kala-,munahügieen, seire 

Marina Klaassen
Vanemspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 
53305974
Tegevusala: loomakasvatusettevõtete kontroll
Lisainfo:

Marika Juhani
Vanemspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 53070758
Tegevusala: tapahügieeni ja loomakasvatusettevõtete kontroll

Lisainfo: paike veterinaarteenistus OÜ Karjamõisa Lihatööstus/ Salu Tapamaja

Lia Lumi
Vanemspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 53030585
Tegevusala: tapahügieeni ja loomakasvatusettevõtete konrtoll

Lisainfo: paike veterinaarteenistus Lepiku Lihatööstus/ Märjamaa Lihatööstus


Web by OK Interactive