Kauplemise ning impordi ja ekspordi osakond Tagasi

Regina Pihlakas
Osakonnajuhataja
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 605 6886
Mob. 50 58604
E-mail:
regina.pihlakas@vet.agri.ee

Järelevalve ja kontrollibüroo

Tarmo Sikk
Büroojuhataja
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 605 6883
Mob. 5065141
E-mail:
tarmo.sikk@vet.agri.ee


Anne-Ly Veetamm
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 6056894
Mob. 5226553
E-mail:
anne-ly.veetamm@vet.agri.ee
Tegevusala: järelevalve korraldamine/koordineerimine loomade ja loomsete saaduste sisseveol

EL- välistest riikidest (sh. transiit; ettevõtted, kus on lubatud käidelda EL nõuetele mittevastavaid
loomseid saadusi;
lemmikloomadega liikumine; EL liikmesriikide pädevaid asutusi ühendav
arvutisüsteem TRACES)

Elle Männisalu
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 6056889
Mob. 53 471 332
E-mail: elle.mannisalu@vet.agri.ee
Tegevusala: järelevalve korraldamine/koordineerimine loomse toidu sisse- ja  väljaveol
EL- siseselt; EL ühtne ohtuteadete süsteem RASFF;

Kaja Taalik
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 605 4763
Mob. 50 30874
E-mail: kaja.taalik@vet.agri.ee 
Tegevusala: järelevalve korraldamine/koordineerimine loomade ja toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste sisse- ja väljaveol EL-siseselt; mitteloomse sööda sissetoomisel ja väljaviimisel ning lemmikloomadega liikumisel; EL liikmesriikide pädevaid asutusi ühendav arvutisüsteem TRACES

Marko Breivel                                                                                                                              
Peaspetsialist

Haridustase: kõrgharidus (veterinaarmeditsiin)
Tel. 605 6892
Mob. +372 5688 6711
E-mail: marko.breivel@vet.agri.ee  
Tegevusala: järelevalve korraldamine/koordineerimine loomade ja loomsete saaduste ekspordil EL-välistesse riikidesse                                 

Anu Tsupilo                                                                                                                              
Peaspetsialist
Haridustase: magistrikraad (toidutehnika ja tootearendus)
Tel. 605 4764
Mob. +372 5680 7128
E-mail: anu.tsupilo@vet.agri.ee
Tegevusala:  mitteloomset päritolu toidu import, mahetoodete import, toiduga kokkupuutuvate materjalide import ja geneetiliselt muundatud toidu import
                                                                                                                                                                            

Luhamaa piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

Aadress: Luhamaa, Misso vald, 65001 Võrumaa
Tel. 78 66 391
Fax: 78 66 391
GSM: 5201205
E-mail: luhamaa@vet.agri.ee 

Volli Kera
Büroojuhataja

Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)

Tiiu Sõna
Peainspektor
 
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria) 

Uku Hakk
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)


Hege-Ly Ojaots
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)

Piret Palok
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)

Anu Ruus
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)

Helju Velks
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)

Marge Kõrbe 
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)
Tel: 78 66 391


Narva piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

Aadress: Vestervalli 7, 20307 Narva
Tel. 35 66899, 35 66896
Faks: 3566896, 35 66898
GSM: 5201204
E-mail: maantee.narva@vet.agri.ee


Irina Muoni
Büroojuhataja

Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)

Jelena Kotskarjova
Peainspektor

Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)

Ljudmila Batova
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)

Natalja Gorelova
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)

Aleksandr Manuskin
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)

Nadezda Ozerova
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)

Irina Semjonova
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)

Igor Jelin
Vaneminspektor
Haridustase:
kõrgharidus (veterinaaria)


Muuga ja Paldiski sadama piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

Aadress: Hoidla 6, Maardu (Postiaadress Maardu tee 57,74115 Maardu)
Tel. 631 9688
Faks: 6319690
GSM: 52 01208
E-mail: muuga@vet.agri.ee

Larissa Saks  
Büroojuhataja

Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)

Tamara Jakovleva
Peainspektor
Haridustase: kõrgharidus (veterinaarmeditsiin)  

Tiia Kivistik
Vaneminspektor
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)

Aleksander Borel
Vaneminspektor
Haridustase: kõrgharidus (veterinaararst)

Raivo Koppel
Vaneminspektor
Haridustase: kõrgharidus (veterinaararst)

Zoja Merilo
Vaneminspektor
Haridustase: kõrgharidus (veterinaararst)

Ivan Popovskihh
Vaneminspektor
Haridustase: kõrgharidus (veterinaararst)

Madis Jürgens
Vaneminspektor

Haridustase: kõrgharidus (veterinaararst)

Inna Boldina
Vaneminspektor
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)

Kalev Ruberg
Vaneminspektor
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)

Härm Soom
Vaneminspektor
Haridustase: 
kõrgharidus (veterinaaria)

Koidula piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

Aadress: Koidula piirijaam, Värska vald, Põlvamaa 
Tel. 7993079, 79976 14 Fax: 7997658
GSM: 56 8194 47 
E-mail:
koidula@vet.agri.ee 

Urmas Pallon 
Büroojuhataja
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)

Marika Keerpalu 
Vaneminspektor
Haridustase: kõrgharidus (veterinaarmeditsiin)

Vaneminspektor 
Lisainfo: teenistussuhe ajutiselt peatatud


Web by OK Interactive