Põllumajandusloomade aretuse, kalapüügi- ja turukorralduse osakond Tagasi

Kaija Uuskam
Osakonnajuhataja

Haridustase: kõrgharidus (zooinsener)
Tel. 601 6596
Mob. 533 27 768
E-mail:
kaija.uuskam@vet.agri.ee

Põllumajandusloomade aretuse büroo

Tähe 4, Tartu 51010

Anneli Härmson
Büroojuhataja
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Mob. 5691 8010
E-mail: anneli.harmson@vet.agri.ee

Andres Luik
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus veterinaaria)
Tel. 5300 5752
E-mail: andres.luik@vet.agri.ee
Tegevusala: nõuetele vastavuse kontrollide koordineerimine, ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kontroll

Piret Hommuk
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (loomakasvatus)
Mob. 5307 6636
E-mail: piret.hommuk@vet.agri.ee
Tegevusala: Aretusühingute (hobused, sead) tegevusload ja järelevalve, toetuste nõuete kontrollimine

 
Turukorralduse büroo

Ain Zereen
Büroojuhataja
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 601 6595
Mob. 5341 3106
E-mail:
ain.zereen@vet.agri.ee

Ave Raie 
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (raamatupidamine ja rahandus)
Tel. 605 6872
E-mail: 
ave.raie@vet.agri.ee
Tegevusala: Piimapõhiste toodete turukorraldus; kanamunade turustamisnormide alane järelvalve
 

Alkoholi büroo

Vivika Eha 
Büroojuhataja
Haridustase: kõrgharidus (bio- ja toiduainete tehnoloogia)
Tel. 605 1749
Mob. 5569 3935
E-mail:
vivika.eha@vet.agri.ee

Liia Maamägi
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (toiduainete tehnoloogia)
Tel. 605 17 38
Tel. 5669 3183
E-mail:
liia.maamagi@vet.agri.ee
Tegevusala: alkoholiregister

Astrid Aulik
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (raamatukogu hoidja)
Tel. 605 68 78
E-mail:
astrid.aulik@vet.agri.ee
Tegevusala: alkoholi liikumise aruanded
 

Kalapüügikorralduse büroo

Gunnar Lambing
Büroojuhataja
Haridustase: kõrgharidus
Tel. 605 17 17
E-mail:
gunnar.lambing@vet.agri.ee
Tegevusala:

Lya Mägi
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus
Tel. 679 69 26
E-mail:
lya.magi@vet.agri.ee
Tegevusala:

Kaidi Kaljula
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus
Tel. 776 25 83

Mob: 5302 2272
E-mail: kaidi.kaljula@vet.agri.ee
Tegevusala:

Peeter Tõnismäe
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus
Tel. 776 26 08

Mob. 511 3059
E-mail: peeter.tonismae@vet.agri.ee
Tegevusala:

Tamara Kõllamets
Peaspetsialist
Haridustase: kutseharidus
Tel. 462 20 32
E-mail:
tamara.kollamets@vet.agri.ee
Tegevusala:

Margus Ljubimov
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus
Tel. 443 10 76
E-mail:
margus.ljubimov@vet.agri.ee
Tegevusala:

Ilona Miller
Peaspetsialist
Haridustase: üldkeskharidus
Tel. 443 10 42
E-mail:
ilona.miller@vet.agri.ee
Tegevusala:

Kaie Nuut
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus
Tel. 453 68 64
E-mail:
kaie.nuut@vet.agri.ee
Tegevusala:

Aili Pära
Peaspetsialist
Haridustase: kutseharidus
Tel. 453 68 64

Mob: 518 9526
E-mail: aili.para@vet.agri.ee
Tegevusala:

Andres Oper
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus
Tel. 433 62 76
Mob. 506 6997
E-mail: andres.oper@vet.agri.ee
Tegevusala:

Irina Belova
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus
Tel. 670 33 25

Mob. 53068926
E-mail: irina.belova@vet.agri.ee
Tegevusala:

Marilin Koppel
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus
Tel. 679 69 28
E-mail:
marilin.koppel@vet.agri.ee
Tegevusala:

Katri Spirka
Peaspetsialist
Haridustase: kutseharidus
Tel. 679 69 20
E-mail:
katri.spirka@vet.agri.ee
Tegevusala:

 

Peaspetsialist
Lisainfo: Teenistussuhe ajutiselt peatatud

Peaspetsialist
Lisainfo: Teenistussuhe ajutiselt peatatud


Web by OK Interactive