Põllumajandusloomade aretuse ja turukorralduse osakond Tagasi

Kaija Uuskam
Osakonnajuhataja

Haridustase: kõrgharidus (zooinsener)
Tel. 601 6596
Mob. 533 27 768
E-mail:
kaija.uuskam@vet.agri.ee

Põllumajandusloomade aretuse büroo

Maie Help
Büroojuhataja
Haridustase: kõrgharidus (agronoom)
Tel. 601 6591
Mob. 51 47950
E-mail:
maie.help@vet.agri.ee

Leone Kotkas 
Peaspetsialist
Haridustase: magistrikraad (loomakasvatus)
Tel. 605 1735
Mob. 5399 7752
E-mail: 
leone.kotkas@vet.agri.ee
Tegevusala: Aretusühingute tegevusload ja järelevalve (veised, lambad, sead), nõuetele vastavuse nõuete kontrolli koordineerimine, aretustoetuse nõuete kontrollimine

Anneli Härmson
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 601 6594
Mob. 5691 8010
E-mail: anneli.harmson@vet.agri.ee
Tegevusala: Aretusühingute tegevusload ja järelevalve (hobused, vutid), ohustatud tõu toetuse nõuete kontrollimine, aretustoetuse nõuete kontrollimine


Turukorralduse büroo

Ain Zereen
Büroojuhataja
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 601 6595
Mob. 5341 3106
E-mail:
ain.zereen@vet.agri.ee

Aivar Alt
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (liha- ja piimatehnoloogia)
Tel. 605 1717
Mob. 512 8485
E-mail:
aivar.alt@vet.agri.ee
Tegevusala: lihaturu korralduse meetmete alane järelevalve, rümpade kvaliteediklasside määramise alane järelevalve

Sirje Sokk
Peaspetsialist
Haridustase:
kõrgharidus (zooinsener)
Tel. 605 6897
Mob. 516 3455
E-mail:
sirje.sokk@vet.agri.ee
Tegevusala: geograafilise tähise ning piimapõhiste toodete koostis-kvaliteedi alane järelevalve

Ave Raie 
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (raamatupidamine ja rahandus)
Tel. 605 6872
E-mail: 
ave.raie@vet.agri.ee
Tegevusala: Piimapõhiste toodete turukorraldus; kanamunade turustamisnormide alane järelvalve
 

Alkoholi büroo

Vivika Eha 
Büroojuhataja
Haridustase: kõrgharidus (bio- ja toiduainete tehnoloogia)
Tel. 605 1749
Mob. 5569 3935
E-mail:
vivika.eha@vet.agri.ee

Liia Maamägi
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (toiduainete tehnoloogia)
Tel. 605 17 38
Tel. 5669 3183
E-mail:
liia.maamagi@vet.agri.ee
Tegevusala: alkoholiregister

Astrid Aulik
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (raamatukogu hoidja)
Tel. 605 68 78
E-mail:
astrid.aulik@vet.agri.ee
Tegevusala: alkoholi liikumise aruanded

Anne Siig
Peaspetsialist
Haridustase
: kõrgharidus (konserveerimise tehnoloogia)
Tel. 605 68 71
Mob. 55610 599
E-mail:
anne.siig@vet.agri.ee
Tegevusala: alkoholiregister

Kadri Pajur
Peaspetsialist
Haridustase: magistrikraad (toidutehnika ja tootearendus)
Tel. 605 1715
Mob. 5199 0843

E-mail: kadri.pajur@vet.agri.ee
Tegevusala: alkoholi järelevalve

Peaspetsialist
Lisainfo: Teenistussuhte ajutiselt peatatud


Web by OK Interactive