Tunnustatud ettevõtted

Teavitatud ja tegevusloaga toidu ning toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlejad

EL-i toidukäitlemise ettevõtted

Kolmandate riikide toidukäitlemise ettevõtted

Teavitatud ja tegevusloaga söödakäitlejad

ELi tunnustatud söödakäitlejad

Kolmandate riikide lemmikloomatoidu ettevõtted

Loomakasvatusettevõtted

Väljastatud veoload elusloomade vedamiseks

Juhtide ja saatjate pädevustunnistused elusloomade vedamiseks

Vivaariumid

Tunnustatud tollilaod (EL nõuetele mittevastavad loomsed saadused transiidiks)

Loomseid kõrvalsaaduseid käitlevad ettevõtted

EL-i loomseid kõrvalsaaduseid käitlevad ettevõtted

2014/709/EL art 12 alusel heakskiidetud ettevõtted


Web by OK Interactive