Muutus määrus sööda turuleviimise ja kasutamise kohta

13-02-2018 01.01.2018 jõustus Komisjoni määrus (EL) nr 2017/2279, millega muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 (sööda turuleviimise ja k ... »»»
07-02-2018 Veterinaar- ja Toiduameti projektijuht Enel Niin saab presidendilt teenetemärgi
06-02-2018 Sigade Aafrika katku leiud metssigadel 2018. aastal
10-01-2018 Veterinaar- ja Toiduamet tunnistas kehtetuks Läänemaa seafarmis kehtinud kitsendused
05-01-2018 Veterinaar- ja Toiduamet kutsub jahimehi üles Kagu-Eestis senisest enam metssigu küttima
04-01-2018 Veterinaar- ja Toiduamet keskendub sel aastal rohkem e-keskkondades toidu müüjate kontrollimisele
03-01-2018 Alates 1. jaanuarist muutus kutselist kalapüüki reguleeriv seadusandlus
02-01-2018 Sigade Aafrika katku leiud metssigadel 2017. aastal
21-12-2017 Alates 1. jaanuarist muutus veterinaartõendite väljastamise kord
18-12-2017 Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi
15-12-2017 Ida-Virumaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi
15-12-2017 Pärnumaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi
Web by OK Interactive